SuanPan Mentalna aritmetika - Šabac

SuanPan Mentalna aritmetika je razvojni program koji pojačava pažnju, koncentraciju i memoriju. Ona se sastoji od aritmetičkih kalkulacija gde se koristi samo ljudski mozak, bez pomoći kalkulatora, kompjutera, papira ili olovke.

Prijavite se za besplatan demo čas >

UPIS JE U TOKU - BROJ POLAZNIKA JE OGRANIČEN
SuanPan Mentalna aritmetika - Abakus
Abakus
Pismo predstavljanja

Abakus je obrazovni centar koji poseduje licencu za primenu programa SuanPan mentalne aritmetike, kao jedne od najefikasnijih metoda za usvajanje znanja i sposobnosti iz mentalne aritmetike.
Program mentalne aritmetike obuhvata polaznike 3 starosne grupe:
 • kinder ( 5-7 godina)
 • primarna (7-10 godina)
 • sekundarna (10-14)
Obuka se sastoji iz 2 nivoa. Prvi osnovi kurs mentalne aritmetike - obuhvata operacije sabiranja i oduzimanja i napredni kurs mentalne aritmetike - obuhvata operacije mnozenja i deljenja. Napredni kurs moze se pohađati samo pod uslovom da je osnovni kurs savladan u potpunosti.

Program započinje primenom ABAKUSA (računaljke) i auditivnog treninga, a nakon izvesnog vremena dolazi do usvajanja i vizualiziranja računaljke, što dovodi do misaonog izvođenja računskih operacija. Osim rada na računaljci program je propraćen testovima (pažnje i koncentracije) i kreativnim igrama.

Nakon redovnog pohađanja kursa iz mentalne aritmetikeSuanPan, može da se vidi napredak u sledećim oblastima:
 • pojačana pažnja i koncentracija
 • slušanje sa razumevanjem i opažanje
 • učenje putem taktilnih, vizuelnih i auditivnih nadražaja-pojačavanje osećaja iz pomenutih domena
 • memorija i refleksi
 • kreativnost i sposobnost zamišljanja (vizualizacija)
 • samopouzdanje i samopoštovanje koji dostižu svoj najviši stepen za taj uzrast
Objašnjenje o kadru

U našoj školi, za primenu programa SuanPan mentalna aritmetika, zaduženi su učitelji koji imaju iskustva u radu sa decom i koji su licencirani i obučeni za pružanje nastave iz SuanPan mentalne aritmetike.
Oni sa njima prolaze kurs u trajanju od 8 meseci, nastava je organizovana jednom nedeljno i obuhvata tri vezana časa, svaki u trajanju od 40 minuta. Na kraju kursa, učenik će moći mentalno da izračuna matematičke operacije za 3-5 sekundi, na primer:

58-16-27+47=?
324 / 36=?
410 x 15=?
1566-849=?

Na kraju svakog nivoa organizuju se takmičenja. Ona deca čiji postignuti uspeh nije manji od 70 % stiču kvalifikaciju za sledeći nivo.
Obuka za SuanPan
SuanPan racunaljka
Program mentalne aritmetike SuanPan je program mentalnog razvoja dece od 5 do 14 godina. Shodno starosnoj grupi, podeljen je u tri edukativne jedinice:
 • KINDER GRUPA : od 5 do 7 godina
 • PRIMARNA GRUPA: od 7 do 10 godina
 • SEKUNDARNA GRUPA: od 11 do 14 godina
Trajanje programa
 • Osnovni kurs – osam meseci
 • Međukurs – dva meseca
 • Napredni kurs – osam meseci
  Nastava se održava jednom nedeljno, i to tri vezana časa od po 40 min.

Upis za program mentalne aritmetike je u toku.


Broj polaznika je ograničen.

Utisci dece
"Nisam znala ni broj 1, pošla sam u školicu i moja nastavnica me je naučila za nekoliko meseci da računam do 100. Sada sa računaljkom i fleš karticom bez muke umem da saberem i oduzmem sve brojeve do 100. Imam super društvo i volela bih da i dalje učim u ovoj školi."

Maša Nešić (5 godina)
Utisci roditelja
Odnos prema deci je prijatan i opušten, što stvara atmosferu gde dete uživa i u radu, pored igre, priče...Tako da je mom detetu bolja pažnja, koncentracija i ponašanje, a računanje se prosto podrazumeva."
Grigor kaže: "Škola mi je vesela, učiteljica najbolja, a drugari super."

Gordana Ristić
(Grigor, 6 godina)
Mentalna aritmetika, Abakus Novi Sad
All rights reserved © 2016 SuanPan Mentalna aritmetika | Abakus